Te rdzawe plamki masowo pokazujące się pod koniec maja lub na początku czerwca na liściach grusz, to choroba grzybowa zwana rdzą gruszy. Znawcy tematu twierdzą, że w sadach, gdzie stosuje się zaprogramowaną ochronę chemiczną, nie ma ona większego znaczenia. Trudniejsza do zwalczenia jest w małych ogrodach przydomowych i działkowych, bowiem jej przyczyną jest grzyb rozwijający się na jałowcach.      Jako głównych winowajców wskazuje się jałowce sabińskie, ale znawcy przedmiotu twierdzą, że nie tylko one się zarażają. A co do gruszy to szkodą spowodowaną przez tę chorobę jest zmniejszanie powierzchni asymilacyjnej liści i ich przedwczesne opadanie. Jako antidotum wymienia się przede wszystkim unikanie sąsiedztwa grusz i jałowców. Z drugiej strony wiadomo jednak, że zarodniki z jałowców przenoszone są przez wiatr na odległość do 100 m, więc taka porada nie zapewnia dobrego skutku. Bardziej skuteczne będzie opryskiwanie grusz od końca maja do końca czerwca Topsinem M 500 SC lub podobnie działającym Score 250 EC.