Mój Wrocław. Dziś od rana buro, ponuro, trochę deszczowo, smutno.  Takie dni też są wpisane w krajobraz polskiej jesieni. We Wrocławiu ten przygnębiający nastrój mija wraz z nadejściem zmierzchu. To co pokazuję, to leżąca nad Odrą najstarsza dzielnica miasta – Ostrów Tumski, siedziba biskupów wrocławskich. Górują nad nim: gotyckie arcydzieło, wzniesiona w XIII i XIV w. katedra św. Jana Chrzciciela (po prawej)  i niezwykle osobliwy, bo mieszczący w sobie dwie świątynie kościół św. Krzyża.

Widok z Mostu Pokoju – panorama Starego Miasta 

Po lewej Biblioteka Uniwersytecka „Na piasku” i KościółNajświętszej Marii Panny na Piasku , na wprost Most Tumski zwany często Mostkiem Miłości, po prawej jeden z najpiękniejszych kościołów Dolnego Śląska, dwupoziomowa kolegiata   św. Krzyża.

Muzeum Narodowe – widok z Mostu Pokoju

Uniwersytet Wrocławski

Zakład Narodowy im. Ossolińskich – biblioteka i muzeum. Niebieska plama na wodzie to odbicie Mostu św. Macieja.

Widok z Mostu Uniwersyteckiego na Wyspę Słodową. W głębi wieże kościołów Ostrowa Tumskiego.