mak
Kwitnie mak
na znak,
że lato.
Idę z Tobą w noc popielatą.
Słów nam brak,
bo tak
szczęśliwie
szepcą ptaki gadatliwe,
że to znów pogoda
i w zagrodach
kwitnie mak.

„Kwitnie mak” A. Osiecka